Monochromatic Romantic

lemon-teddybear:

Ao Haru Tribute by the mangakas from Betsuma 

1 Aruko

2 Ozaki Akira

3 Kawahara Kazune

4 Kouda Momoko

5 Shiina Karuho

6 Shitara Masako

7 Hatta Ayuko

8 Mizuno Minami

9 Minami Touko

10 Meguro Amu